eläinavusteinen kuntoutus, neuropsykiatrinen valmennus ja
ammatillinen tukihenkilötyö

Terapiatassujen palveluihin kuuluvat eläinavusteinen kuntoutus, neuropsykiatrinen valmennus ja ammatillinen tukihenkilötyö. Palvelut on tarkoitettu 10 vuotta täyttäneille henkilöille. Kuntoutusvalmentaja Saana Hakolan työparina asiakastapaamisissa toimii jompikumpi terapiakoirista, Hilma tai Mauno.

 

Työskentely perustuu asiakkaan ja terapiakoiran välille kehittyvään lämpimään tunnesiteeseen, luontolähtöisiin menetelmiin, ratkaisukeskeiseen työotteeseen, neuropsykiatrisen valmennuksen sekä trauma- ja kriisityön menetelmiin. Työskentelyn tahdin ja sisällön määrittelee asiakas itse perustuen asiakkaan omiin voimavaroihin, toiveisiin ja tavoitteisiin.

 

Työskentely tapahtuu asiakkaan omassa elinympäristössä, useimmiten asiakkaan kotona tai esimerkiksi ulkoillen asiakkaan kodin läheisyydessä asiakkaan toiveen mukaisesti. Palvelemme Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Itä-Uudenmaan alueella.

Eläinavusteiset kuntoutus- ja tukihenkilöpalvelut sopivat erityisen hyvin esimerkiksi:

 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

 • Neuropsykiatrisen kirjon henkilöille (ADHD, autismi)

 • Lastensuojelun avohuollon asiakkaille ja jälkihuollon asiakkaille

 • Pitkäaikaisesti sairaille

 • Eri tavoin haastavissa elämäntilanteissa oleville ihmisille

Sinulla ei kuitenkaan täydy olla diagnoosia emmekä tarvitse lähetteitä, vaan arvioimme tilanteen jokaisen asiakkaan kohdalla henkilökohtaisesti erikseen.

Koiran lempeä läsnäolo luo ainutlaatuisen tilan toipumiselle ja kuntoutumiselle

1599810003779.jpeg

Palveluidemme avulla asiakkaamme ovat saaneet helpotusta ja apua muun muassa:

 • Mieliala- ja ahdistusoireisiin

 • Sosiaalisten tilanteiden pelkoihin

 • Keskittymisvaikeuksiin

 • Arjen hallintaan

 • Sosiaalisten suhteiden haasteisiin

 • Tunteiden säätelyyn, tunnistamiseen ja ilmaisuun

 • Itsetunnon vahvistamiseen

 • Omien tavoitteiden ja haaveiden kartoitukseen ja niiden saavuttamiseen

 • Työssä tai opinnoissa jaksamiseen.

Asiakkaiden kokemuksia palveluistamme

"Tuntuu että mä puhun ihmiselle, joka ymmärtää mitä mä sanon. Te ootte ollu mun ehdoilla täällä."

"Joo siis toivo oli ihan menetetty ennen, kun te tulitte. Mä luulen oikeesti, että jos mä en ois saanu teiltä nyt apua tässä, niin mun vointi olis oikeesti… emmä haluu ees miettii sitä." 

"Jotenki et mä oon tässä sua varten, tulee semmonen tunne. Se ei välity tuolla ku ollaan niin et ollaan pöydän äärellä mis on papereita ja sä oot tietokone auki siinä."

"Hilma on ollu semmonen ihana, että ne ikävät ja vaikeat asiat ei tunnu niin suurilta, kun Hilma on ollu tässä mukana. Siitä tulee lohduttava olo kun se tulee mun luokse."