Linkkejä ja lukuvinkkejä

- Fine, A. 2015. Handbook on Animal-Assisted Therapy. Foundations and guidelines for Animal-Assisted Interventions. 4. painos. Elsevier.

- Hakola, S. 2019. Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta. Laurea-ammattikorkeakoulu.


- Ikäheimo, K. 2015. Karvaterapiaa. 2. painos. Folger Art AS.

- Kahilaniemi E. 2016. Eläinavusteinen interventio. 1. painos. Tampere: Viestipaino.

- Finlex. 1996. Eläinsuojelulaki.

- Honkanen, T. 2013. Turpaterapiaa ja karvaista kaveruutta: Ihmisen ja eläimen välinen suhde sekä eläinten koetut vaikutukset hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen. Pro Gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto.

- Kela. 2018. Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa.

- Kela. 2019. Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa.

- Kron, M. & Ludekus, R. 2013. Den terapeutiska poängen med att använda djur i olika behandlingar - En kvalitativ studie om användandet av djur i behandling. Lunds Universität. 

 

- Leppälä, A. 2018. Eläinavusteinen työskentely kuntouttavana työmuotona - Koira eläinavusteisessa työskentelyssä. Humanistinen ammattikorkeakoulu.


- Morris, M. 2007. Health Benefits of Animal-Assisted Interventions. Sage Publications.

 

Terapiatassut

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

Email: saana@terapiatassut.net
Puh: 040-3641287
Y-tunnus: 3007976-8

Postiosoite:
PL 3

02601 Espoo

Sivusto päivitetty 4.1.2021

Tmi Terapiatassut on vuonna 2019 perustettu yhden naisen ja kahden koiran yritys, joka tarjoaa eläinavusteista kuntoutusta, neuropsykiatrista valmennusta ja ammatillista tukihenkilötoimintaa yksityisenä sosiaalipalveluna Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla, Helsingissä, Kirkkonummella, Siuntiossa ja Inkoossa.