top of page

Linkkejä ja lukuvinkkejä

- Fine, A. 2015. Handbook on Animal-Assisted Therapy. Foundations and guidelines for Animal-Assisted Interventions. 4. painos. Elsevier.

- Hakola, S. 2019. Koira ratkaisukeskeisenä valmentajana: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia eläinavusteisesta ratkaisukeskeisestä valmennuksesta. Laurea-ammattikorkeakoulu.


- Ikäheimo, K. 2015. Karvaterapiaa. 2. painos. Folger Art AS.

- Kahilaniemi E. 2016. Eläinavusteinen interventio. 1. painos. Tampere: Viestipaino.

- Finlex. 1996. Eläinsuojelulaki.

- Honkanen, T. 2013. Turpaterapiaa ja karvaista kaveruutta: Ihmisen ja eläimen välinen suhde sekä eläinten koetut vaikutukset hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen. Pro Gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto.

- Kela. 2018. Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa.

- Kela. 2019. Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa.

- Kron, M. & Ludekus, R. 2013. Den terapeutiska poängen med att använda djur i olika behandlingar - En kvalitativ studie om användandet av djur i behandling. Lunds Universität. 

 

- Leppälä, A. 2018. Eläinavusteinen työskentely kuntouttavana työmuotona - Koira eläinavusteisessa työskentelyssä. Humanistinen ammattikorkeakoulu.


- Morris, M. 2007. Health Benefits of Animal-Assisted Interventions. Sage Publications.

 

bottom of page